Motie opvang vluchtelingen: Warm hart, koel hoofd: