14 november 2015

Milieubeleidsplan 2015-2018

Nieuw milieubeleidsplan.

Zoals in de commissie door het college verwoord, is dit geen plan van de Omgevingsdienst, verkeerd geïnterpreteerd dus.
Maar wel hoe de gemeente haar taak m.b.t. milieu de komende jaren wil invullen.Een ambitieus plan, maar dat moet ook wel met alle landelijke doelstellingen die gesteld zijn.

Om ons te helpen hebben wij gelukkig een hoop partners, zoals de Omgevingsdienst, de HVC (of straks een andere aanbieder), milieuorganisatie KIMO etc.
Wat de laatste partner betreft, voor velen en ook ons nog redelijk onbekend. Als gemeente die grenst aan de kust kan je daar lid van worden. Zo ook Beverwijk en Velsen. Wethouder Robert ten Beest van Velsen en onze milieudienst bij monde van dhr. Veerman als secretaris zijn daar nauw bij betrokken Ik zou de agendacomissie van de IJmond dan ook willen vragen om een keer een informatieve bijeenkomst te organiseren over deze organisatie.

De PvdA Beverwijk heeft al in de commissie haar goedkeuring uitgesproken.
Wij zijn erg blij met het overleg met de woningcorporaties over de verduurzaming van sociale huurwoningen. Met de verwachte stijging van de energieprijzen is dat voor deze bewoners van groot.

Wat het onderwerp Afval betreft, heeft de werkgroep afvalscheiding, gisteren nog bijeen,wel gemerkt dat er nog een hele weg te gaan is om überhaupt maar in de richting van de door het rijk opgedragen afvalpercentage van 75% te komen.
Het roer moet om dat is zeker.

En meneer de wethouder, de PvdA heeft gelezen dat geluidshinder ook onder milieu valt. En ook al is de hinder van een bedrijf dat onder provinciaal toezicht valt en ook al valt dit bedrijf niet onder onze omgevingsdienst maar die van het Noordzeekanaalgebied, is de gemeente toch de oren en ogen van onze inwoners!
En ook de spreekbuis!
De bewoners van de Creurzberglaan -en ik hoor ook uit andere straten klachten- hebben nog steeds veel lawaaioverlast van de walserijen. Boven de toegestane norm! en vooral ’s nachts als de mens rust nodig heeft is dat niet acceptabel.
Dat geeft op den duur ook gezondheidsklachten!
Moet dit opgenomen worden in dit milieubeleidsplan of doet de wthouder er zo wat mee? Graag uw reactie.

De PvdA vindt dat het uitvoeringsprogramma 2015-2020 een goed overzicht biedt waar de extra kosten voor de komende jaren wordt ingezet. Een stap in de richting van onze intentie om op langere termijn energieneutraal te worden.
Wij gaan dan ook akoord met het raadsvoorstel.

Wethouder: De regie van het Energiegebruik is bij ons. Steunt de motie om jaarlijks te informeren. Greendeals liever bij bestaande bouw in plaats van nieuwbouw. Daar valt nog veel te halen.