21 juni 2017

ZEEHAVEN DE PIJP

In de commissievergadering van 15 juni 2017 is gesproken over de marktconsultatie van de Beverwijkse Zeehaven De PIJP

Het conceptdocument moet gelezen worden als een uitnodiging van de Gemeente Beverwijk om te komen tot ideeën hoe de verzelfstandiging van de Zeehaven De Pijp kan worden vormgegeven. Welke rol marktpartijen daarin kunnen vervullen. Aan de hand van de opgedane informatie en inzichten uit die marktconsultatie kan de gemeente de haalbaarheid en de randvoorwaarden vaststellen en daaraan invulling geven bij het opstellen van een eigen alomvattend plan voor de Zeehaven De Pijp. Daarbij zal de gemeente ook proberen te bepalen of en zo ja welke aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd.
De PvdA fractie heeft geen extra wensen of bedenkingen die in het document verwerkt moeten worden. Wij zijn tevreden met de gemeentelijke uitgangspunten, die naar aanleiding van het eigen wensbeeld zijn geformuleerd en die als basis dienen om vanuit de markt hun standpunten te vragen.
Kortom wij kunnen ons vinden in het concept document marktconsultatie Zeehaven de Pijp

Sjoerd Krotjé