13 december 2017

Landgoed Adrichem/4de hockeyveld, bijdrage Commie en Raadsvergadering december 2017 van Annet Gouma

Raadsbijdrage Landschapspark Adrichem.

Al in de commissie heeft de PvdA haar instemming aangegeven over de nieuwe visie op het nieuwe landschapspark. Een mooi plan met goede verbeteringen op het eerder door de verenigingen aangedragen plan maar wel in dezelfde gedachte om de sport bij elkaar te integreren. Ons belangrijkste angst dat het Park Overbos zou moeten inleveren is in deze visie geen optie. Het belang van de Groene Long in de stad is voor de PvdA altijd een groot goed geweest en wij willen hier zeker niet op inleveren. Het park wordt heel veel gebruikt voor o.a. spelen en wandelen en vervult een belangrijke sociale functie.

Wij houden het kort; we stemmen in met het voorstel en hebben onze instemming gegeven op het door Gemeentebelangen opgestelde amendement. Sterker nog wij zullen het mede indienen.

Wat ons betreft zouden we willen vragen of bij de verdere uitwerking het veld op de plaats van de visvijver nog naar een andere, aanvaardbare, locatie kan; dit moet ook de nodige financiële besparing opleveren. En naast dat de bewoners van de Heemskerkerweg natuurlijk zeer enthousiast zijn dat ze van veel geluidsoverlast verlost zullen zijn, vraagt de PvdA om ook de bewoners van de Overboslaan naar hun mening over dit plan te vragen. Zij gaan nu veel meer parkeerdruk in hun wijk ervaren.

Wij hopen in ieder geval dat het uiteindelijke resultaat straks tot tevredenheid van alle gebruikers en omwonenden zal worden gerealiseerd.

Annet Gouma

 

Commissievergadering 7 december 2017

Afgelopen donderdag 7 december stond de uitwerking voor een sport- annex landschapspark op de agenda van de commissie. Dit stuk was ontwikkeld n.a.v. het verzoek om een 4e hockeyveld waar de vereniging Overbos, vanwege zijn ledenaantal, recht op heeft.
Aangezien een 4e veld in het park Overbos niet gewenst is; het toch al kleine openbare park wordt heel veel gebruikt door omwonenden, was er een plek aangewezen op sportpark Adrichem. Niet iets wat de club prefereerde; tenzij de hele vereniging deze kant op zou gaan. Inclusief kantine en andere velden.
Dit was in eerste instantie uitgewerkt door de Tafel van Adrichem, verenigingen die gebruik maakten van het park en sportvelden. De raad heeft toen gevraagd om een quickscan te maken van de variant die de Tafel als voorkeursscenario naar voren bracht.

De quickscan is uitgevoerd door adviesbureau Sport en Ruimte en deze Visie is gepresenteerd in de commissie van 23 november jl. De hele raad was positief gestemd en gaf de wethouder aan om dit in het raadsvoorstel deze uitwerking mee te nemen.
Dit ligt nu voor en in deze commissie heeft de PvdA het volgende aangegeven:

“Uit verslaglegging in de krant leek het of de PvdA de quickscan geen goede optie vond. Dat is zeker niet zo! Wij zijn blij dat de insprekers, maar ook alle andere gebruikers, eensgezind achter dit plan staan.
Het plan ziet er op het oog heel goed uit en een aantal onderdelen uit het oorspronkelijke scenario die voor ons moeilijk leken zijn eruit gehaald.
Dit betreft o.a. de busverbinding met Zwaansmeer; dit gedeelte van Beverwijk blijft nu gemakkelijker bereikbaar v.v. naar de stad.
Ook het openbare gedeelte van het park wordt met het realiseren van de waterbergingen in stand gehouden. Onze angst dat de plek van de huidige hockeyvelden ingezet gaan worden voor woningbouw om het plan te financiëren is hiermee afgenomen. Wij vinden het, net zoals wij zojuist gehoord hebben van Groen Links, het van groot belang dat het parkgebied beschikbaar blijft voor vrij wandelen en spelen. Het wordt intensief gebruikt en dat moet zo kunnen blijven. Geen deel van het park inleveren!
Wat wij wel willen meegeven dat het ons inziens niet aan deze raad is om een dergelijke grote beslissing nu te nemen. Het is nog een Visie met een voorlopige raming van € 4.1 miljoen. Laat het college het plan eerst financieel uitwerken en kom dan terug naar de nieuwe raad. Laten we voor nu het 4e hockeyveld en een extra kunstgrasveld voor de voetbal realiseren. Hier is zonder meer geld voor in het MGOIP (Meerjaren Groot Onderhoudsplan) en kom bij de voorjaarsnota met een financieel uitgewerkt plan.
Dit hoeft geen vertraging van de verdere realisatie van het Landschapspark te betekenen maar dan weten we wel precies wat er op ons bordje komt en ook of we dit wel kunnen betalen. Hoe mooi het plan ook is, maar het geld kan maar 1x uitgegeven worden.

De PvdA stemt in met een aanpassing van het raadsbesluit om de uitwerking van scenario Landgoed Adrichem met een financiële onderbouwing en fasering op te nemen. De resultaten kunnen dan worden betrokken bij de discussie over de voorjaarsnota 2019.
In de raad van 19 en 21 december zal er een besluit worden genomen.