9 januari 2016

KREDIETAANVRAAG CONSTRUCTIE T.B .V. STOELENPLAN KENNEMER THEATER BEVERWIJK

In de commissie van 7 januari 2016 is het agendapunt Kredietaanvraag voor de constructie van nieuwe stoelen voor het Kennemer Theater behandeld.
De oude stoelen van het Kennemer Theater zijn op zeer korte termijn aan vervanging toe. Met regelmaat breken armleuningen af en het is niet meer mogelijk deze te herstellen.
De directie en bestuur van het theater hebben aangegeven dat ze zelf voor financiering van de stoelen willen zorgdragen; de gemeente moet dan voor aanpassing van de vloer zorgen. De gemeente is de verhuurder van het pand en wordt gevraagd de constructie van de vloer aan te passen. Dit is geraamd op € 100.000,= af te schrijven in 25 jaar.

Bijdrage PvdA:
Al in de vergadering van 23 april 2015. Is bij monde van dhr. C. Backer sr. van Gemeentebelangen de noodzaak van nieuwe stoelen in de RABOzaal van het Kennemer Theater aan de orde geweest. De PvdA vond het toen al een sympathiek voorstel. Het verzoek om het gelijktijdig met de trekkenwand te realiseren is toen afgewezen, simpelweg omdat er toen geen € 300.000,- beschikbaar was.
De wethouder zegde wel toe met de directie te gaan praten naar de mogelijkheden. Dat heeft ze dus, getuige dit voorstel, gedaan, waarvoor dank.
De PvdA is blij met het voorliggende raadsvoorstel, waarin beide partijen hun steentje bijdragen. De aanpassingen aan het gebouw horen toe aan de verhuurder en wij hopen dat de directie van het theater genoeg sponsoren kan vinden die de stoelen willen financieren.
De PvdA is blij met de goede, constructieve, samenwerking tussen gemeente en theater. Het resulteert toch weer in een aantrekkelijkere mogelijkheid om in Beverwijk kunst en cultuur te beleven. Wij gaan dan ook van harte akkoord met het voorstel.

(2 termijn)De PvdA is de directie van het theater natuurlijk dankbaar voor de creatief aangedragen oplossing. Maar Beverwijk mag ook trots zijn op een wethouder die met haar hele hart gaat voor deze portefeuille Kunst en Cultuur. Wij hopen dat de stoelen veel gebruikt gaan worden!).

Het kredietvoorstel is een agendapunt in de Gemeenteraadsvergadering van januari 2016. Het agendapunt zal als hamerstuk worden behandeld. Dus: het voorstel wordt met algemene stemmen door de Gemeenteraad van Beverwijk geaccepteerd.