11 september 2014

Vragen aan College, betreffende klachten meldingen via tel. 256256.

Afgelopen dinsdagavond 9 september vond er een raadscafé plaats voor een treffen tussen de gemeenteraad en de inwoners van Beverwijk. De PvdA heeft verontrust kennis genomen van de boze reacties van onze inwoners over de klachtenafhandeling via de door ons zo belangrijk gevonden mogelijkheid om klachten bij de gemeente bekend te maken en te laten oplossen.
Het was niet een enkele klacht, maar op deze avond kwam het vele malen aan de orde dat mensen zich niet serieus voelden genomen, zich afgekat voelden of dat hun klachten niet werden opgepakt.

Nu de wijkgroepen niet meer volledig functioneren omdat o.a. een aantal wijken niet zelfstandig deze – voor de PvdA altijd zo belangrijk gevonden- bijeenkomsten kunnen organiseren is het des te meer van belang dat het klachtennummer 256256 goed functioneert!
Zoals beloofd moeten klachten in de openbare ruimte binnen 2x 24 uur worden verholpen of anders dient teruggekoppeld te worden naar de indiener of en wanneer dit zal gebeuren. Dat moet vertrouwen geven aan onze inwoners dat zij gehoord worden.
Ook overige klachten die niet direct verholpen kunnen worden, zoals een gesprek aanvragen met de wethouders of snoeien en wateroverlast, moeten wel serieus worden genomen en naar behoren te worden gecommuniceerd.

De PvdA vindt het een kwalijke zaak dat te vaak mensen niet goed worden geholpen en dat het hun een gevoel geeft dat de gemeente niet luistert. Dit kan ons inziens niet de bedoeling zijn en de PvdA wil het college dan ook de volgende vragen stellen:

1. Is het college het met ons eens dat, voor een goed vertrouwen in onze gemeente, het
ingestelde klachtennummer 256256 goed dient te functioneren?

2. Is het college op de hoogte dat dit niet het geval is. Gehoord hebbende dat er vele klachten werden geuit tijdens het raadscafé?

3. Is het college bereid om, op heel korte termijn, hier actie te ondernemen om te zorgen dat dit nummer wel naar behoren, en zoals beloofd, zal functioneren?

4. Is het college bereid om de burgers meer de ruimte te geven met hun in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door spreekuur te houden in de wijken?

5. Wil het college de raad informeren welke stappen zij daartoe onderneemt en is zij bereid om de burgers, via onze gemeentepagina in de krant en op de site, aan te geven hoe de gemeente gaat werken aan een betere communicatie met haar inwoners?

namens de fractie van de PvdA
Annet Gouma