Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 14 november 2015

Begroting van 2016 en Meerjarenraming gemeente Beverwijk

In de Raadsvergadering van 10 november 2015 heeft Jaqueline Dorenbos-de Hen, wethouder Financiën Beverwijk de volgende woorden gesproken.

De afgelopen week heeft de gemeenteraad de begroting en meerjarenraming behandeld. Het college heeft zijn visie op deze stukken natuurlijk ook gegeven en ik zal hier in het kort de grote lijnen vanuit het college aangeven.

De afgelopen jaren hebben de gemeentes nogal wat kortingen van het Rijk te verwerken gekregen in de begroting. Door de economische crisis gaf het Rijk minder uit dat van te voren gedacht was. Dit betekent dat de bedragen die de gemeentes krijgen vanuit Den Haag ook omlaag gaan. Het ging vaak om tonnen per jaar, die we minder kregen.

Verder hebben er ontwikkelingen gespeeld rond de decentralisaties, veranderingen dus in het sociale domein (wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en rond werk en inkomensregelingen) . Het Rijk heeft besloten dat deze taken beter en goedkoper door gemeentes gedaan kunnen worden. De budgetten zijn bij deze overgang meteen fors gekort. Dit betekent dat de gemeentes met veel minder geld hetzelfde aan dienstverlening moeten verrichten en dan ook nog beter, met meer maatwerk.

Hierdoor staan de begrotingen van veel gemeentes enorm onder druk. Gelukkig lijkt de economie weer aan te trekken, maar de begrotingen laten nog steeds krapte zien om alle taken te kunnen vervullen. Naast de zo belangrijke sociale taken van de gemeente, moeten natuurlijk ook zaken als wegenonderhoud, groenvoorziening, sport et cetera op orde blijven.

De coalitie van PvdA, D’66, CDA en GroenLinks, die sinds 2014 samen werkt, heeft daarnaast ook nog ambities bepaald, die we graag uitgevoerd zien. Zo is een belangrijke ambitie dat iedereen in Beverwijk moet kunnen blijven meedoen. Meedoen o.a. aan activiteiten, om zo te voorkomen dat eenzaamheid optreedt. Daarbij vinden we maatwerk heel belangrijk en ook dat hulpverlening goed gecoördineerd wordt. 1 gezin, 1 plan. Ook wil de coalitie de Breestraat en het stadscentrum een flinke opknapbeurt geven. Hiervoor is 15 jaar lang 350.000 euro nodig voor de afschrijving. Dit drukt natuurlijk ook een stempel op de begroting. De aansluiting van de A8 op de A9 is ook een besluit dat op brede steun kon rekenen en hiervoor is bijvoorbeeld ruim 500.000 vier jaar lang in de meerjarenraming opgenomen.

Nu is het goede nieuws voor de inwoners dat alle ambities verwezenlijkt kunnen worden, terwijl daarvoor niet de lokale lasten omhoog hoeven en ook verdwijnen er in Beverwijk geen voorzieningen. De woonlasten stijgen met niet meer dan de index (prijscompensatie) van 0,8 procent. Rioolbelasting stijgt zelfs helemaal niet.

Nog een positief punt in de meerjarenraming is dat elk jaar een buffer van 300.000 euro in de begroting is opgenomen, waardoor er ruimte blijft voor bijvoorbeeld het opvangen van nieuwe tegenvallers, of voor nieuw beleid dat de raad wenst, of om te sparen.

Het college is tevreden dat de begroting en meerjarenraming van de gemeente Beverwijk goed op orde zijn en dat tegelijkertijd veel zaken gerealiseerd kunnen worden voor onze inwoners. Want daar doen we het voor.

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen