10 maart 2017

IJmondiale visie luchtkwaliteit 2017-2021

De Visie Luchtkwaliteit is IJmondiaal besproken en doorgeleid naar de raden.
Deze avond werd duidelijk dat de visie prima is verwoord, veel raakvlakken heeft met andere beleidsvelden als gezondheid en mobiliteit; maar dat er van de acties die eruit voortkomen meer werd verwacht. Waar zetten we ons precies voor in, wachten we de nieuwe Omgevingswet af of gaan we daadwerkelijk acties uitwerken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hoe kunnen we de ambities die in de visie worden neergezet realiseren.

Wij hebben ingestemd om deze visie te accorderen met de toezegging dat er jaarlijks een actieprogramma wordt voorgelegd aan de raden. Waarin duidelijk wordt wat we echt gaan doen om deze ambities te realiseren. Bijkomend voordeel van een jaarlijks actieprogramma is dat we tevens kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.
Waarin we ook hopen dat onze belangrijkste uitvoerder, de Omgevingsdienst IJmond, in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de grote luchtvervuiling van bedrijvigheid probeert aan te pakken. Want over veel zaken gaan wij niet als gemeente maar ervaren wij wel de overlast.

Wij hebben, ondanks de lacherigheid van een aantal raadsleden in de IJmondcommissie wél het probleem van overlast van houtgestookte kachels onderschreven. Klachten van omwonenden van deze gebruikers mag je niet afdoen als onbelangrijk. Daar is in een aantal gevallen wel degelijk overlast van luchtvervuiling. En daar moet daadwerkelijk iets mee worden gedaan.

Daarnaast willen wij wel aangeven dat het niet de bedoeling is dat, wanneer er verbeteringen worden aangebracht die leiden tot kwaliteitsverbetering van de lucht deze wederom kunnen worden ingezet om nieuwe economische bedrijvigheid te faciliteren. Wij moeten in de kwaliteit omhoog en niet gelijk blijven. Geen uitruil van emissies. Een initiatief in deze kunnen wij dan ook niet mee instemmen.

Een verzoek van de Broekpolderbewoners inzake afwijzing van de “golfvariant” A8/A9 zou ik hiermee willen vergelijken. Deze wijk heeft al veel overlast van wegen en spoor en u begrijpt dat deze omlegging vlak langs de Broekpolder voor hen en voor ons ook niet acceptabel is.
Wij pleiten juist voor de afwaardering van de A22 om de luchtkwaliteit in deze wijk te verbeteren en dan is het niet logisch dat je dan wel kiest voor een nieuwe belasting!
IJmondiaal hebben wij toentertijd gekozen voor de Heemskerkvariant en daar onze bijdrage aan verbonden; dat geldt nog steeds!

Wij vinden ons wel in het belang van de inzet van walstroom; maar deze grote investeringen zullen toch gefinancierd moeten worden vanuit het Rijk of Provincie.