Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 5 oktober 2018

PvdA: Verhoging parkeertarief voor “gratis” zaterdag onwenselijk en onnodig.

Het college van Beverwijk stelt voor het parkeertarief doordeweeks met 20% te verhogen de komende jaren. Dit zou nodig zijn om het ‘gratis’ parkeren op zaterdag te kunnen betalen. Onwenselijk en onnodig volgens de PvdA.

Het parkeerfonds is van oudsher een autoparkeerfonds. Kosten en baten van het autoparkeren worden hierin verwerkt. Echter, toen de fietsenkelder bij het station werd gerealiseerd, bleek als snel dat er geen financiële ruimte was in de algemene middelen om de jaarlijkse kapitaallasten en kosten voor beheer en onderhoud van de fietsenkelder te kunnen dekken. Toen is gekozen voor een ‘noodoplossing’.  Alle jaarlijkse kosten voor de fietsenkelder zouden dan maar uit het autoparkeerfonds betaald worden. Een zware last voor het parkeerfonds van zo’n €400.000 per jaar. Zoveel geld, dat de reserve parkeerfonds jaarlijks moest worden aangesproken en lager en lager werd.

In 2017 werd duidelijk dat er vanaf 2020 wel wat financiële ruimte in de algemene middelen zou ontstaan. Dit bood de mogelijkheid om een deel van de ‘noodoplossing’ terug te draaien. Er ontstond ruimte in de begroting om de kapitaallasten van de fietsenkelder van €150.000 gewoon vanuit de algemene middelen te dekken. Een voordeel voor het parkeerfonds dus van €150.000 per jaar.

Nu ontstaat er per 2020 weer financiële ruimte in de begroting en zou het niet meer dan logisch zijn dat je ook de kosten voor beheer en onderhoud van de fietsenkelder (voor 2019 ruim €260.000) vanuit de algemene middelen gaat betalen. Deze geweldige voorziening, waar wekelijks duizenden mensen met plezier gebruik van maken, is tenslotte een visitekaartje voor onze stad en daardoor is het te rechtvaardigen die uit de algemene middelen te betalen. Waarom zouden tenslotte alleen autoparkeerders de kosten voor fietsparkeren dragen? Dit levert het parkeerfonds een voordeel op van meer dan €260.000 per jaar. Hiervan kan de ‘gratis’ zaterdag (kosten volgens college €225.000) makkelijk van betaald worden. De parkeertarieven doordeweeks hoeven dus niet omhoog. Ook kan dan het ‘gratis’ uurtje doordeweeks van 17 tot 18 uur blijven. Winkels kunnen niet alleen draaien op de zaterdagomzetten. Wil je gastvrij zijn voor automobilisten, wees dan ook gastvrij doordeweeks. Geen hogere tarieven dus!

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline is betrokken bij o.a. de volgende items in de Gemeenteraad: Financiën,  afval, wegen en verkeer, treinen op de Kennemerlijn, etc. Speerpunt bij de verkiezing in maart 2018: Strijden voor meer treinen op de Kennemerlijn van en naar Beverwijk De wijken Kuenenplein/Plantage en Centrum kunnen extra op haar steun rekenen. j.dorenbos@xs4all.nl, t. 0251258573  

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen