3 februari 2017

Gratis parkeren op koopavonden en zaterdag in Centrum Beverwijk tijdens de werkzaamheden Breestraat, 1maart t/m 31 december 2017

De PvdA fractie heeft in de raadsvergadering van 30 juni jl. haar goedkeuring gegeven om tijdens de werkzaamheden aan de Breestraat de winkeliers tegemoet te komen tijdens de overlast door de donderdagavond en zaterdag vrij te laten parkeren.
Beverwijk Oost zou gratis worden en we hebben toen ook aangegeven dat we het college wel willen meegeven dat het goed communiceren over deze plannen, met Beverwijkers en bewoners van omliggende gemeenten belangrijk is om er voor te zorgen dat er geen onduidelijkheden gaan ontstaan. College gebruik daarvoor alle mogelijke communicatiekanalen en borden op de overige parkeerplaatsen met verwijzing waar en wanneer gratis parkeren.

Nu uit onderzoek blijkt dat de meerkosten voor vrij parkeren in het gehele centrum op de donderdagavond en zaterdag niet onnoemelijk veel hoger zullen zijn, is het goed om dit voorstel in te dienen en deze periode, 1 maart tot 31 december, het hele centrum op donderdagavond en zaterdag vrij te geven voor betaald parkeren.

Geen onduidelijkheden en moeilijk uitleggen waar wel en niet gratis. De raad geeft hier de winkeliers én het winkelend publiek alle steun om deze periode goed door te komen.
Het lijkt ons een goede idee dat er ook gewezen wordt op andere plaatsen (Wijkerpoort) waar gratis parkeren altijd mogelijk is zodat het winkelende publiek ook hiervoor kan kiezen.

De PvdA wil de winkeliers wel aansporen om zowel zelf als hun personeel er op te wijzen deze parkeerplaatsen wel aan de bezoekers te laten en niet zelf hun auto’s zoveel als mogelijk dichtbij te parkeren.

Wij onderschrijven en ondersteunen de motie in deze.