Door Jaqueline Dorenbos-de Hen op 3 juli 2016

Goed gesprek over Kennemerlijn met Tweede Kamerlid Barbara Visser

Op de Vers- en Brocantemarkt afgelopen zaterdag hielden de politieke partijen van Beverwijk ludieke acties om zo in gesprek te komen met de inwoners over allerlei zaken die spelen, zoals de problemen rond de Kennemerlijn.
Diverse inwoners kwamen naar de PvdA fractie toe om aan te geven dat zij de acties van wethouder Dorenbos om een verbetering in de dienstverlening voor elkaar te krijgen van harte ondersteunen. Zo hebben zij gemiddeld twee keer per week last van het feit dat te kort materieel wordt ingezet, waardoor ze tegen andere reizigers aan gepropt staan. Het materieel bestaat ook meestal uit verouderd materieel, zonder airco, waardoor dit als extra hinderlijk wordt ervaren.

pvda markt 1

Nu trof het dat de VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser had weten te strikken om ook aanwezig te zijn om met inwoners in gesprek te gaan over bereikbaarheid per weg en openbaar vervoer. Dit bood wethouder Dorenbos (PvdA) de mogelijkheid om rechtstreeks de problematiek nogmaals aan te kaarten. Barbara Visser heeft recentelijk Kamervragen over de problemen op de Kennemerlijn gesteld en suggereerde dat de wethouders rond de Kennemerlijn van Alkmaar tot Haarlem zeker kunnen komen praten in Den Haag met de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu, maar dat ook een werkbezoek een optie zou zijn. Zij hoorde het betoog van wethouder Dorenbos, ondersteunt door fractievoorzitter Ferraro (VVD) geïnteresseerd aan en gaf aan dat deze regio haar nauw aan het hart ligt en dat ze de ontwikkelingen graag volgt. Dit biedt perspectief voor de nabije toekomst van de Kennemerlijn.

Jaqueline Dorenbos-de Hen

Jaqueline Dorenbos-de Hen

  Portefeuille: Financiën, Wonen, Groen en Wijkbeheer Financiën en belastingen Personeel, organisatie en bedrijfsvoering Wonen Cultuurhistorie, waaronder monumentenbeleid en archeologie Stedelijke vernieuwing Structuurvisie Groen Wijkbeheer: beheer openbare ruimte integrale beheerplannen wijkgericht werken Projecten: Stationsgebied Westelijk Beverwijk Broekpolder A22 (2e) Herstructurering oude wijken: Meerestein Prinsenhof Kuenenplein Plantage Project bezuinigingen    

Meer over Jaqueline Dorenbos-de Hen