24 januari 2014

Geslaagde opening van PvdA-winkel Breestraat

Afgelopen zaterdag, 18 januari, was het dan zover. De eerste politieke winkel op de Breestraat opende zijn deuren onder grote belangstelling. Twee heerlijke taarten, met daarop de foto’s van onze eerste 8 kandidaten werden aangesneden en onder het aanwezige publiek verdeeld. Daarmee gaven we tevens de start voor de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Ons verkiezingsprogramma, Beverwijk Lokaal: Sterk en Sociaal werd aan het publiek en de aanwezige pers gepresenteerd. De lijsttrekker, Jaqueline Dorenbos-de Hen gaf daaruit enkele hoofdlijnen en vertelde daarbij dat het PvdA verkiezingsprogramma een hoog realiteitsgehalte kent en geen luchtfietserij bevat. De PvdA staat met beide benen op de grond en dat straalt het verkiezingsprogramma ook uit. Wij concentreren ons op de zaken die voor burgers de komende jaren heel belangrijk gaan worden. De veranderingen in de zorg spelen daar een grote rol in. Ons motto is niemand aan de kant laten staan, of het nu om werk of activiteiten gaat. Verder willen we dat het financieel beleid, dat onder leiding van de PvdA goed op orde is, ook zo blijft. Het huishoudboekje moet vooral op orde blijven. Dit zal bij de overgang van AWBZ naar WMO en de overgang van de Jeugdzorg naar de gemeentes ook een heel belangrijk aandachtspunt voor ons zijn.
De PvdA-winkel is open op woensdag, donderdagavond en vrijdag. Er zullen steeds PvdA-kandidaten aanwezig zijn, die graag in discussie gaan met het winkelend publiek over alles wat er leeft. De eerste echte dag dat we open waren, werden al meteen een paar zaken meegegeven over o.a. veiligheid en zorg voor ouderen die langer thuis moeten blijven wonen.
We nodigen iedereen uit om een keer langs te komen. De koffie staat klaar, de kandidaten staan klaar. Woensdag tussen 10 en 12 en tussen 14 en 16, donderdag tussen 19 en 20.30 en zaterdag tussen 12 en 16 uur. Tot ziens!