Gemeente Beverwijk heeft eigen risico ondergebracht in collectieve zorgverzekering minima