Centrumplan Beverwijk: besproken en goedgekeurd in Raadsvergadering 29 september 2016