30 september 2016

Centrumplan Beverwijk: besproken en goedgekeurd in Raadsvergadering 29 september 2016

Hieronder de bijdrage van PvdA fractielid Hennie Vreugdenhil,

Op 28 januari van dit jaar was de eerste raadsvergadering van dit kalenderjaar.
En dat niet alleen.
Het was een zeer belangrijke raadsvergadering ….. we namen afscheid van de heer Koster!
Het lijkt op de een of andere manier helemaal niet zo lang geleden.

Maar goed, natuurlijk, nog belangrijker, het centrumplan.
Dat stond toen ook op de agenda.
We stemden hier toen, in deze zaal unaniem voor het ontwerp voor het centrum.
Eind januari gaven wij, de raad, het College een budget van 4,1 miljoen mee voor de verbetering daarvan.
Niet van de Breestraat, maar van het centrum.

Het is nu eind september en we bespreken we een nieuw plan, of eigenlijk, we bespreken 4 scenario’s.
Het College koos voor scenario 2
Dat betekent ook een keuze in voor het centrum, maar is toch vooral één voor de Breestraat.
De vraag die wij straks moeten beantwoorden: nu het College heeft gekozen, wat kiest de raad voor?

Het is jammer dat het plan uit januari niet al in uitvoering is.
Het is jammer dat het er op lijkt dat de werkzaamheden meer gaan kosten.
En het is jammer dat we voor dat geld minder krijgen dan we in januari dachten.
Eigenlijk hoorden we er niks meer over, vanaf januari, totdat de wethouder twitterde.
En er een brief over schreef. Midden in het reces. Wat bleek?
Ergens tussen januari en juli ging het mis in de uitwerking van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp. Het werd te duur.
Het is jammer dat de overschrijding zo laat aan de oppervlakte kwam.
De wethouder heeft op 30 augustus zijn spijt uitgesproken.
Hij sprak zijn spijt uit voor zijn keuze eerst uit te zoeken hoe groot de overschrijding precies zou zijn, en daarna raad te informeren.
Het had allemaal beter gemoeten en eerder gemeld, zegt de wethouder.
Dat is de PvdA met hem eens.

De vraag is, wat nu?
Opgeven is mislukken: giving up is the only sure way to fail, in goed Engels.
Daar zijn we van de PvdA niet van, van opgeven.
Het College, en dus de wethouder, gelukkig ook niet.
Er ligt een nieuw plan, met een nieuwe, beperktere richting.
De ondernemers in de Zeestraat zijn er zelfs blij mee.
En er is meer structuur.
Er is een zwaardere stuurgroep, meer ambtelijke ondersteuning, meer financiële mensen.
Dat is goed.
Want een verrassing van meer dan een miljoen, dat willen we niet nóg een keer.
En vertraging van meer dan een half jaar, dat al helemaal niet.
We gaan er van uit dat dat niet opnieuw gebeurt.

De PvdA is gewend om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.
Daarbij hoort dat je verantwoording aflegt.
Als het mee zit en als het tegen zit.
Met tegenwind komt er net iets meer karakter kijken en karakter, en daar zijn wij van.
Keuzes maken en uitleggen, u begrijpt wat ik bedoel.
Politiek is immers niet voor bange mensen.
Politiek is het haalbare realiseren, en dat zal niet altijd zijn wat iedereen wil.

Voorzitter, waar kiest de PvdA vanavond voor? Wat willen wij nu met het centrumplan?
Ik zal het u precies vertellen:
Wat ons betreft besparen we meer dan een ton door het kunstwerk niet aan te besteden.
Wat ons betreft worden de bomen iets dunner. En groeien ze vanzelf groter. Zoals bomen doen. Maar ik geloof niet dat wij daar een meerderheid voor krijgen.
Wat ons betreft hergebruiken wij de fietsenrekken.
Wat ons betreft laten we de bomen wel van onder belichten.
Wat ons betreft kiezen we voor scenario 2.

afbeelding kleine iep

Herinnert u zich de iep nog? De monumentale iep?
Daar zijn stekkies van.
Zou het niet een leuk idee zijn om een plekje voor zo’n stekkie te zoeken in de Breestraat?

Voorzitter,
Wat ons betreft gaat de uitwerking naar een nieuw definitief ontwerp nu snel van start.
We hopen dat de aanbesteding daarop snel volgt.
En dat daarna nog sneller, de spade de grond in gaat. Zodat we klaar zijn, zodra dat mogelijk is.
Dan hebben we in Beverwijk een nieuw centrum, waar we met z’n allen van kunnen genieten.
Met de puntjes op de iep.