12 maart 2017

Brief d.d. 12 maart 2017 van Lodewyk Asscher

Een van de belangrijkste verworvenheden van onze democratische rechtsstaat is de vrijheid, voor alle Nederlanders, om zelf keuzes te maken over je eigen toekomst. Er zijn niet veel landen in de wereld waar deze vrijheid zo groot is als in Nederland.

Ook voor Nederlanders met een Turkse achtergrond geldt dat zij zelf mogen bepalen hoe zijn hun toekomst vormgeven. Zonder inmenging, intimidatie of politieke druk vanuit Turkije.

Daarom heeft het Nederlandse kabinet vanaf het begin gezegd dat er in Nederland natuurlijk ruimte is voor bijeenkomsten over het referendum in Turkije. Nederlanders die ook een Turks paspoort en daarmee stemrecht hebben, kunnen dat recht straks ook gewoon gebruiken. Maar campagnebezoeken van Turkse ministers zijn ongemakkelijk en onwenselijk.

We kunnen de ogen immers niet sluiten voor de grote spanningen die zich nog maar kort geleden in de Turkse gemeenschap voordeden als gevolg van de militaire couppoging in Turkije. Intimidatie, bedreigingen, kinderen die van school werden gehaald; allemaal vanwege politieke ontwikkelingen in een land ver hier vandaan. Campagnebijeenkomsten van ministers uit het huidige Turkse kabinet kunnen die spanningen vergroten in plaats van verkleinen.

Helaas is door de Turkse regering niet geluisterd naar onze zorgen. Sterker nog, als reactie op onze pogingen om de boel in goede banen te leiden, werd gedreigd met economische sancties. Daarop hebben Bert Koenders, Mark Rutte en ik in nauwe samenwerking met burgemeester Aboutaleb een grens getrokken. Wij kunnen ons nooit laten chanteren door een ander land. De grote woorden (fascisme en nazisme) van de Turkse president over ons land en onze democratie zijn simpelweg niet acceptabel. Voor Nederlanders en zeker voor Rotterdammers zijn die verwijten in het licht van onze oorlogsgeschiedenis pijnlijk en volstrekt misplaatst.

Ik betreur het zeer dat de Turkse consul-generaal en de Turkse Minister Kaya de spanningen gisteren in de loop van de dag verder hebben opgevoerd. Wij hebben er alles aan gedaan om de rust te bewaren en de openbare orde te bewaken. De gebeurtenissen gisterenavond laat in Rotterdam lieten zien waarom onze zorgen terecht waren.

De Rotterdamse politie, onze veiligheidsdiensten en burgemeester Aboutaleb verdienen een groot compliment voor de kordate en beschaafde manier waarop zij de orde hebben gehandhaafd. Terwijl de politie werd aangevallen door relschoppers, hielden ze het hoofd koel.

De toekomst voor Nederlandse burgers, met welke achtergrond dan ook, ligt wat mij betreft hier. In ons land komen we samen vooruit. Iedereen in Nederland telt mee en hoort erbij. Ik heb regelmatig contact met vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap en zal ook de komende dagen het gesprek voeren om de rust te bewaren. Onze democratie en onze vrijheid zijn de basis voor onze gezamenlijke toekomst. Die laten we ons door niemand afpakken.

Hartelijke groet,

Lodewijk Asscher