5 juli 2015

BIJDRAGE IN RAADSVERGADERING: RONDJE BREE

De nota uitgangspunten rondje Bree gaat vooral over de herinrichting van het stadscentrum van Beverwijk en is naar onze mening met zorgvuldigheid voorbereid. Het is een prima weerslag geworden van alle gesprekken met deskundigen: winkeliers, bezoekers en omwonenden.
In de nota gaat de Breestraat en omgeving aangepakt worden aan de hand van 25 uitgangspunten: met het doel het Stadscentrum een boost te geven, zodat het weer een kloppend stadshart wordt.
De PvdA kan zich prima vinden in de 25 uitgangspunten en stemt dan ook in met deze nota.

De nota van Uitgangspunten Rondje Bree gaat over de eerste pijler, de fysieke maatregelen. Om het doel van een kloppend stadshart te realiseren zijn er in ieder geval nog twee pijlers nodig, t.w. winkelprogramma en gastvrijheid en communicatie om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke doel gerealiseerd kan worden en dat het niet alleen blijft bij het verplaatsen van stenen, bomen en parkeerplekken voor de fiets.
Aan het plan van aanpak om deze twee pijlers in te vullen wordt hart gewerkt, zie de nieuwsbrief Beverwijk Winkelstad. Er is al een werkgroep Vastgoed en een werkgroep Retailconcept van start gegaan.
De werkgroep gastvrijheid en communicatie gaat binnenkort van start. Prima Initiatieven.

Toch wil de PvdA nog even wijzen op het VNG Magazine van 19 juni jl. daarin staan onder de Kop: Vitale Winkelgebieden een aantal zeer interessante artikelen, die gaan over de problemen van de oplopende winkelleegstand en het gezond houden van bestaande winkelgebieden. Er is bijvoorbeeld een Regiegroep Retailagenda opgericht en er is het platform een Nieuwe Winkelstraat. Zij gaan daar er vanuit dat in een gezond stadscentrum van de toekomst de samenwerking tussen retail leverancier, lokale overheden, vastgoed, kunst en cultuur, horeca, onderwijs, architectuur en stedenbouw voorop staan. Want winkels blijven weliswaar een van de belangrijkste trekkers, maar steeds minder de enige trekker.
Het platform verzamelt informatie door bestaande initiatieven te volgen, maar ook door zelf projecten te starten en lokale projecten te ondersteunen, die leiden tot bruisende binnensteden. Vijfenzeventig gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld, als we ons nog niet aangemeld hebben, misschien doen?

Als laatste:
Uitgangspunt 15: gescheiden riolering in de Breestraat.
Wij zijn blij om te lezen dat het riool in de vorm van gescheiden riolering in de Breestraat ook meegenomen wordt. Vorig jaar tijdens het heftige noodweer van 28 juli hadden de bewoners van o.a. de Graaf Janstraat en de Heemskerkerweg en de ondernemers rond de Koningstraat veel wateroverlast en hopelijk kunnen rioolaanpassingen, tegelijkertijd met het opknappen van de Breestraat, dit probleem voorgoed oplossen en als bijkomend voordeel is dat er ook het budget rioolfonds vrijgemaakt kan worden. Zo houden de inwoners het de volgende keer bij noodweer misschien gewoon droog en worden het tegelijkertijd makkelijker de herinrichting te financieren. Dit zou volgens de PvdA fractie meerwaarde betekenen.

Sjoerd Krotjé
Fractievoorzitter PvdA Beverwijk