Bijdrage in Raadsvergadering 7 april 2016: Evaluatie Kadernota Minimabeleid 2012-2015