29 mei 2015

Bijdrage Bayram Gezer in de gemeenteraad van 28 mei 2015


Nota Risicomanagement en weeerstandsvermogen gemeente Beverwijk

De nota risicomanagement en weerstandsvermogen is ook in de commissievergadering van 3 maart behandeld. Naar aanleiding van de nieuwe berekeningswijze van het weerstandsrisico, is door de raad om een second opinion gevraagd.

De PvdA-fractie wil de auditcommissie bedanken voor de inspanning die ze hebben geleverd om de voorliggende voorstellen te laten toetsen door een onafhankelijke instantie. Uit de second opinion is gebleken dat de berekeningswijze van de weerstandsratio niet afwijkend is van de andere gemeenten. De uitkomst geeft tevens aan dat de aangepaste berekening nauwkeuriger is dan de oude berekening en dat de nota risicomanagement inhoudelijk correct is.Op basis van de second opinion kan de PvdA frachtie concluderen dat het college en de ambtelijke organisatie adequate stukken hebben geleverd, waarvoor onze dank.
De PvdA-fractie wil graag de adviezen van de auditcommissie ondersteunen.