Bijdrage Annet Gouma in de Raadscommissie van 13 oktober 2016 betreffende de verbouw aula begraafplaats Duinrust Beverwijk