15 oktober 2016

Bijdrage Annet Gouma in de Raadscommissie van 13 oktober 2016 betreffende de verbouw aula begraafplaats Duinrust Beverwijk

De officiële nota over de verbouw van de aula van de Begraafplaats, staat op de site van de gemeente Beverwijk.

De nota staat op de agenda van de e.v. Raadsvergadering. Het ziet er naar uit dat de nota als hamerstuk zal worden behandeld en dus zal worden aangenomen.

Beverwijk heeft een prachtige begraafplaats: Duinrust. Een begraafplaats dat oogt als een park en waar je in alle rust kunt wandelen en her- en overdenken.
Een begraafplaats dat goed wordt onderhouden en waar veel verschillende vormen van begraven en urnen plaatsen mogelijk is. Een plaats waar al ruim 100 jaar wordt begraven en een aula die al ruim 50 jaar bestaat.
Deze laatste is een plek waar de uitvaartplechtigheid kan worden gehouden en niet alleen bij begraven maar sinds kort ook de crematie, op een nabije locatie, kan worden geregeld.

Deze aula is gedateerd en ik denk dat alle raadsleden dit onderschrijven. Er moet groot onderhoud aan worden gedaan of nieuwbouw worden gerealiseerd.
In een eerdere commissie was de raad én het college van mening dat een grondige verbouw met uitbreiding de meest reële optie is en dit zien wij nu terug in dit raadsvoorstel.

Ik denk dat we trots mogen zijn op onze medewerkers en college dat zij de, naar ons inziens, meest optimale verbouwing en uitbreiding binnen het budget kunnen realiseren.
En tevens dat tijdens deze verbouwing de aula beschikbaar blijft en geen noodvoorziening nodig is!
Het plan ziet er goed uit, en met deze uitbreiding en verbeteringen aan de koffiekamer/horecaruimte, is onze begraafplaats weer “toekomstbestendig’!

De PvdA gaat dan ook vol enthousiasme akkoord met dit raadsvoorstel!