12 juni 2015

Bijdrage Annet Gouma, commissieverg. 11 juni: WOONVISIE

Woonvisie 2015-2020.

De PvdA is tevreden over het proces van ontwikkeling van deze woonvisie. Alle geledingen die met wonen te maken hebben zijn er bij betrokken, zowel woningcorporaties als VIVA als huurdersverenigingen. Dat maakt het een breed gedragen stuk.
Het is een uitgebreide visie waar alle doelgroepen duidelijk aandacht krijgen, zoals sociaal zwakkeren, jongeren, ouderen en zorgbehoefenden. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid en energiebesparing, energiezuinig bouwen en de leefbaarheid zijn meegenomen. In deze tijd is energiebesparing en -bewustzijn zeker van belang; was het maar om de woonlasten betaalbaar te houden. Energie gaat in de komende tijd een steeds zwaardere kostenpost worden en ook milieutechnisch is het van belang om daar op in te zetten.

Hoewel de keuze nog voldoende is, wil de PvdA aangeven dat de gemeente aandacht moet blijven houden als het gaat om huisvesting voor de sociaal zwakkeren en de jongeren. Was het voorheen dat we voor de primaire doelgroep ruim in ons jasje zaten (1.7 sociale huurwoning) nu blijkt dat we dat in deze periode niet meer gaan halen!
Of dat alleen met terugdringen van scheefwonen kan worden rechtgetrokken?
Met de herstructurering en het nieuwe rijksbeleid gaan vooral de goedkopere eengezinshuurwoningen uit het bestand. Daar waar een groot tekort is en blijft. Daar verwacht de PvdA een grote inspanning van alle partijen, ook als het gaat om jongerenhuisvesting.

Daarnaast is het goed dat we ons ook inspannen voor de nieuwe groep inwoners die net boven de inkomensgrens van € 35.000,- uit komen. Die komen in deze tijd ook slecht aan bod. Een betaalbare woning wordt voor deze groep moeilijk.

Deze visie geeft een goed en compleet beeld van wat er speelt op het gebied van wonen. Het is goed om te lezen dat er per prioriteit een actieplan is opgesteld hoe en door wie deze problemen worden opgepakt.
Dat geldt voor alle thema’s; er komt heel wat op ons af in deze nieuwe veranderende maatschappij . Zeker wat de zorg betreft.

De prioriteiten zijn goed uitgewerkt dus een compliment is op zijn plaats.
Rest nog 1 vraag (pag.49):

Wat betreft Wijk aan Zee vraagt de PvdA of de locatie Heliomare Onderwijs nog in beeld is als grote bouwlocatie. Volgens peiling gaat de school in 2017 verhuizen naar Heemskerk. Nog in deze woonvisieperiode!