17 december 2016

Bijdrage Annet Gouma, cie vergadering 16 december: Onderwerp Plantage, fase 3

Na de afgelopen commissievergadering die in veel gehakketak eindigde; hoop ik vandaag toch een positief verhaal neer te zetten.
Het is jammer dat dit project wordt overschaduwd door negatieve gevoelens uit het verleden en dat we niet de strijdbijl begraven en kijken hoe dit project nu is opgezet. Een project, in fases opgebouwd, die behapbaar is, Beverwijk mooier en aantrekkelijker maakt én ook nog een positief saldo genereert!

Afgelopen maand hebben wij een rondleiding gehad in de wijk Plantage waar fase 2 ten einde loopt en het resultaat een ieder blij stemde.
Al in 2009 werd aangegeven dat de Plantage niet meer van deze tijd was!
Onze leus was toen dat we Beverwijk klaar moesten maken voor de 21ste eeuw.
De raad had besloten dat we deze wijk voortvarend moeten aanpakken en deze noodzaak werd en wordt steeds groter.
De wijk is hard toe aan een opknapbeurt zowel technisch als sociaal is het plan afgeschreven.
De mensen willen er niet meer wonen en de verloedering slaat toe.

In Beverwijk hebben wij altijd de regel gehad dat de woningcorporatie zorgt draagt voor het vastgoed en de gemeente voor de Openbare ruimte. Dat is in deze wijk niet anders. En natuurlijk zijn de tijden veranderd en hebben wij aanpassingen moeten maken in het plan.
Maar deze aanpassingen blijken niets ten nadele van deze wijk. Na Meerestein, Prinsenhof, Blokbouw en Wijkerbaan ook een prachtwijk Plantage. We kunnen tevreden kijken naar het resultaat dat al bereikt is en de volgende fases zien er ook goed uit.
Prima om fasegewijs te realiseren zodat je altijd nog kan inspringen op veranderingen in de vraag. Goed ook van D’66 en Groen Links om mogelijk extra inspanningen op te nemen voor 0-energie woningen. Deze wijk moet 50 jaar mee en dan zijn dat de eisen.

Fase 3 is voor ons een prachtige voortzetting en, zoals we hebben begrepen krijgt de gemeente nog subsidie om het Olmenplein op te knappen want dat verdient echt een nieuw gezicht. Ook de openbare ruimte in deze wijk een extra impuls!

Wij gaan van harte akkoord.