3 mei 2017

Bespreking Veiligheidsrapportage Beverwijk, commissievergadering d.d. 3 mei 2017. Bijdrage van Hennie Vreugdenhil, voorgedragen door Sjoerd Krotjé, daar Hennie ziek was.

 

De PvdA is de burgemeester bijzonder erkentelijk voor de nieuwste veiligheidsrapportage.
Dit traject zijn we 2 1/2 jaar geleden met burgemeester Ossel ingegaan. Dat was een bijzondere start, want in deze eerste commissievergadering -waarin de burgemeester als portefeuillehouder aan de bak moest – startte hij met een stuk terug te nemen.
Wat er daarna gebeurde is geschiedenis, zoals de Engelsen zeggen, en een goede,
daar de fractie van de PvdA steeds meer resultaat ziet. Ook ten opzichte van 23 oktober 2016, toen we de vorige voortgangsrapportage bespraken.
Resultaat in duidelijkheid waar op gestuurd moet worden en resultaat in de steeds duidelijker verantwoording. Daarachter vermoedden wij de drijvende kracht van deze burgemeester en we zijn hem er erkentelijk voor.

Onze Raad moet wel steeds in gedachten houden dat veiligheid, veiligheidsgevoelens en het voorkomen van misdaad, nooit perfect zal zijn. Dat zien we wel met de plotse toename van het aantal overvallen begin vorig jaar. Onze gemeente is geen eiland, anders gezegd. Ondanks alle inspanningen kan het toch tegenvallen. Dat hoeft dus geen teken van slecht beleid te zijn. Iedereen weet dat een gezonde levensstijl een heleboel gezondheidsschade voorkomt. Maar dat je dan evengoed ziek kan worden, dat weet iedereen evenzeer. Kortom, goed beleid levert soms niet direct een goed resultaat op. We hopen dat we gaan dalen (en dus stijgen) op de misdaadmeter. Want ons beleid, zegt de PvdA deugt.

De PvdA fractie heeft 2 vragen
Eerste vraag rapportage activiteiten Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOS’s)
De eerste vraag stelde wij vorig jaar ook. De cijfers lijken vooral bij de politie vandaan te komen, terwijl de gemeente ook een aantal bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst heeft.
Zou over de resultaten van die BOA’s niet ook iets te zeggen zijn? En een relatie te leggen met de resultaten van deze rapportage?
Antwoord Burgemeester: Het is erg moeilijk om de gegevens specifiek over de BOA’s aan te leveren, maar in de volgende nota zal dit als het enigszins lukt gaan gebeuren.

Tweede vraag: betreffende radicalisering.
Er wordt terecht aandacht gevraagd voor het tegengaan van radicalisering. Wij weten dat dat een serieus probleem is. Het kan overal gebeuren, thuis, op school, waarbij het internet een belangrijke rol heeft. Of een verkeerde vriendenkring.
Ouders, school, werk, iedereen heeft bij het signaleren ervan een rol te spelen.
Wij hadden al eens een bijeenkomst over dit onderwerp, en we lezen dat in het stuk staat dat een nieuwe bijeenkomst daarover in de eerste helft van 2017 zal plaatsvinden.
Wij hopen dat dat gaat lukken, want zoveel eerste helft van dit jaar is er niet meer!
Antwoord Burgemeester: Avond is gepland in juni/juli a.s