5 december 2018

Artikel 41 Vragen PvdA betreffende huren van Snippergroen Westertuinen, d.d. 4 december 2018

Geacht college,

De PvdA fractie heeft enige vragen naar aanleiding van een brief, die via de griffie tot ons is gekomen, van de bewoners van Westertuinen 1 tm 29. Zij vragen hierin duidelijkheid over de huurprijzen voor de stukjes snippergroen, die de gemeente aan de bewoners wil gaan verhuren na de herinrichting. Een herinrichting die in goede samenspraak met de bewoners tot stand is gekomen. Helaas zijn de bewoners nu minder positief , omdat de huurprijzen voor de stukjes snippergroen veel hoger zijn dan de huurprijzen van de bewoners aan de Westertuinen, die nu al huren. De prijzen worden zelfs als zo hoog ervaren, dat diverse bewoners wellicht niet willen gaan huren. Dit zou voor de gemeente extra kosten opleveren, aangezien de gemeente die stukjes grond dan toch weer moet gaan inrichten en onderhouden. Het zou ook onderling problemen kunnen gaan opleveren tussen bewoners als de 1 wel wil huren en de ander niet. Dan gaat het misschien helemaal niet door. Het zou een gemist stukje burgerparticipatie betekenen.

De PvdA heeft dan ook de volgende vragen.

  1. Klopt het dat de bewoners van Westertuinen 1 tm 9, die binnenkort een stukje snippergroen van de gemeente willen gaan huren, veel meer moeten gaan betalen dan de bewoners, die op dit moment in Westertuinen en omgeving al grond huren van de gemeente?
  2. Klopt het dat alle woningen aan de Westertuinen nu een stukje snippergroen erbij kunnen huren? Of betreft het ook stukjes snippergroen die al eerder gehuurd werden? Op locatie zagen wij dat bij alle tuinen vanaf nummer 11 er nu al een stukje met zwarte aarde ligt.
  3. Hoe is de berekening van de huurprijs, van 15 euro per vierkante meter tot stand gekomen?
  4. Is in de huurprijs van 15 euro per vierkante meter meegenomen het jaarlijkse voordeel voor de gemeente dat ontstaat doordat het onderhoud van de grond niet meer voor rekening van de gemeente komt?
  5. Is het college bereid de huurprijzen naar beneden bij te stellen, zodat ook daadwerkelijk alle huiseigenaren van Westertuinen het snippergroen gaan huren en ook onderhouden?

De PvdA ziet het verlengen van de voortuinen in de Westertuinen 1 tm 9 als unieke kans om bewoners een deel van het groen in hun eigen straat naar eigen wens te laten inrichten en te laten onderhouden. Het zou leiden tot een mooi stukje burgerparticipatie en een mooi ingericht stuk straat en we zouden het heel jammer vinden als de hoogte van de huurprijzen voor het snippergroen tot afhaken van de bewoners zou leiden.

Met vriendelijke groeten, Jaqueline Dorenbos (namens de PvdA fractie)