31 mei 2015

Annet Gouma stelt vragen over geluidsoverlast van Tata Steel op 28 mei 2015

Vragen van raadsleden

Bewoners van de Creutzberglaan ervaren, overigens net als andere omwonenden, geluidsoverlast van Tata Steel. Er is een bewonerscommissie (geluidscommissie Creutzberglaan) die met regelmaat aan de bel heeft getrokken bij het bedrijf. Zij heeft ook steun gezocht bij bijvoorbeeld de provincie en de omgevingsdienst.

De fractie van de PvdA is door de commissie benaderd en zij heeft de fractie uitgelegd dat het gaat om constante geluidsoverlast van walserijen, met name van de warmbandwalserij. Het is een irritante resonerende toon, die 24/7 en, afhankelijk van de windrichting, tot ver in de IJmond te horen is.

Er zijn metingen verricht en die hebben geleid tot een waarschuwingsbrief van de provincie aan Tata Steel in februari dit jaar (zie bijlage). De commissie heeft de fractie echter gemeld dat er sindsdien nog geen hoorbare vooruitgang is geboekt.

De PvdA stelt daarom op grond van artikel 46 van het reglement van orde de volgende vragen aan de wethouder Milieu Tim de Rudder.

– Is de wethouder op de hoogte van de waarschuwingsbrief van de provincie aan Tata Steel? Antwoord wethouder: Neen
– Is de wethouder op de hoogte wat er sinds die brief aan metingen en bestuursrechtelijke handhaving is gebeurd? Antwoord wethouder: Neen.
– Zou de wethouder als intermediair kunnen optreden tussen de bewoners, de provincie en Tata Steel? Antwoord wethouder: Dat wil hij met plezier.
– Ziet de wethouder wellicht andere mogelijkheden om de overlast die onze inwoners ervaren te reduceren? Antwoord wethouder: Neen.
– De wethouder heeft beloofd dat hij contact opneemt met de bewonerscommissie en zal kijken wat hij kan betekenen als intermediair tussen bewoners/Tata en provincie. Ook heeft de wethouder beloofd terug te koppelen.

De PvdA houdt de vinger aan de pols.