Algemene beschouwing Raad Beverwijk, motie PvdA: Grofvuil dumpen rond ondergrondse afvalcontainers.