7 november 2015

Algemene beschouwing Raad Beverwijk, motie PvdA: Grofvuil dumpen rond ondergrondse afvalcontainers.

Onderstaande motie heeft de PvdA Beverwijk/Wijk aan Zee ingediend bij de algemene beschouwingen d.d. 5 november 2015

De gemeenteraad van Beverwijk, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter behandeling van de Meerjarenbegroting 2016-2019,

Overwegende dat:

• In Beverwijk het straatbeeld vaak ontsierd wordt door illegaal geplaatst grof afval rond ondergrondse vuilcontainers.
• Dit gestaafd wordt door het getal van 605 meldingen die het college meldt in zijn memo over de ondergrondse afvalcontainers van 27 oktober 2015.
• Het plaatsen van grote hoeveelheden afval naast in plaats van in de container de afgelopen jaren lijkt toe te nemen.
• Burgers klagen dat het soms dagen duurt voordat het grof vuil uiteindelijk wordt opgehaald, waardoor het om de containers heen steeds vuiler wordt en steeds meer grof vuil wordt bijgeplaatst.

Vraagt het college:

1. In beeld te brengen wat extra rondrijden van HVC om op meldingen af te gaan en dit grofvuil op te halen de gemeente gaat kosten.
2. In kaart te brengen welke wijken er negatief uit springen qua aantallen meldingen van verkeerd geplaatst afval.
3. Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om sneller te kunnen inspringen op meldingen van grof vuil dumpingen zodat verwijdering sneller kan plaatsvinden.
4. Een informatiecampagne te voeren om het nieuwe afvalbrengstation, waar inwoners ongelimiteerd gratis hun afval kunnen brengen en ook de mogelijkheid om afval te laten ophalen door HVC, meer onder de aandacht van inwoners te brengen.
5. In overleg met corporaties te kijken of er bepaalde plekken zijn waar in verband met veel verhuisbewegingen (zoals Plantagebuurt) extra actie nodig is.
6. Te onderzoeken of er in andere gemeentes goede voorbeelden zijn die gekopieerd kunnen worden naar Beverwijk.
7. De uitkomsten te presenteren in een carrousel eerste kwartaal 2016.

En gaat over tot de orde van de dag
Indieners:
S.Krotjé