12 mei 2017

Afvaldumpingen Beverwijk, plan van aanpak.

In de Commissievergadering van 11 mei j.l. is het plan van Aanpak aangenomen.
In het kort: er zal een pilot komen in de Pilotenbuurt van Beverwijk. Dit alles ter voorkoming van het dumpen van vuil in de wijk naast de ondergrondse containers.

In de commissie van april jl. heeft de PvdA al aangegeven blij te zijn met de uitwerking van de motie die zij eind 2015 heeft ingediend. Vooral omdat eerdere acties die de dumpingen drastisch moeten verminderen niet tot resultaat heeft geleid.
Ook onze verwachting dat de invoering van onbeperkt afval brengen naar het nieuwe Afvalbrengstation resultaat zou opleveren is niet uitgekomen. Er wordt wel degelijk meer afval naar toe gebracht, maar het heeft niet geleid tot minder dumpingen.

En deze dumpingen zijn wel een doorn in het oog van onze inwoners; je zal maar tegenover een ondergrondse container wonen en dagelijks tegen de rotzooi rondom kijken.
Dat er dus iets moet gebeuren is wel duidelijk en dat het een hoop geld gaat kosten ook.
Schoon – Heel én Veilig was, is én blijft een van de hoofdthema’s van de PvdA. Verloedering van de stad/je wijk is iets waar we aan moeten blijven werken. Woonplezier haal je uit een schone, opgeruimde openbare ruimte. Dat vergroot ook het gevoel van veiligheid en daar moeten we op inzetten.
De PvdA hoopt op een snelle start en wezenlijke resultaten uit deze pilot zodat het over de hele gemeente kan worden uitgezet.
De PvdA heeft vernomen dat D’66 een amendement zal indienen om punt 3 aan te passen waarin nog duidelijker staat dat de raad bepaalt dat óf en wat het vervolg op de pilot is. Met dit amendement kunnen wij instemmen.

Annet Gouma