Door Erica van Dongen op 8 april 2018

Afscheid Raadslid Hennie Vreugdenhil

Gemeenteraad 28 maart 2018, met als enige agendapunt Afscheid Raadsleden.

Afscheidsmoment van Hennie Vreugdenhil: raadslid 2014 t/m 2018

Lovende woorden van burgemeester Smit:

Dan kom ik bij de heer Vreugdenhil. Hij kijkt een beetje gespannen, Hennie. Vier jaar raadslid geweest. Onlosmakelijk wellicht tegen wil en dank, maar onlosmakelijk verbonden met de commissie van Onderzoek, commissie Enquête van de leningenportefeuille. Verschillende raadsleden die daar deel van uitgemaakt hebben van de onderzoekscommissie hebben aangegeven dat dit als de meest relevante klus te hebben ervaren. Het zorgvuldig onderzoeken van datgene wat er precies is gebeurd en dan binnen eigen huis, hulde. Hulde voor alle deelnemers. Want u heeft dat met elkaar uitstekend gedaan. En toch haal ik deze zaak alleen bij Hennie nu aan. Omdat je het gezicht bent geworden van dit onderzoek. En daarbij word je door vriend en vijand geprezen. Ik ben ervan overtuigd dat de zorgvuldige werkwijze door jouw optreden en aanpak zo ontzettend tot zijn recht is gekomen. En dat is een forse prestatie. In de gemeenteraad was je verder wat bescheiden. Focus op de grote lijnen en dan ook wel eens aarzelend van: zal ik nou reageren als het wat richting details gaat of doe ik dat nou juist niet? Vind ik dit is nog wel leuk? Zag ik je dan ook wel eens denken. Volgens mij eigenlijk toch ook wel. Je zag het belang en je zag duidelijk ook soms de grap. Uiteindelijk heb je besloten niet verder te gaan. Jammer. Je leverde kwaliteit en je genoot gezag binnen de gemeenteraad vanwege je toch onkreukbare houding. En dan voor je betrokkenheid, je deskundigheid. De Wijkertoren zal jou staan.

Afscheidsspeech van Hennie Vreugdenhil, PvdA-raadslid 2014 t/m 2018

Voorzitter,

Ik zat in een raad van 27 raadsleden.

Ik zat daarin 4 jaar.

Ik zag 26 raadsleden, en zelfs 2 meer, vanwege ziekte en vanwege een vertrek.

Ik zag dus in totaal 28 raadsleden. Maar dat was nog niet alles.

Voorzitter,

Ik zag 3 burgemeesters.

Ik zag 3 griffiers

Ik zag geen coalitiebreuk.

Ik zag dus steeds dezelfde wethouders

Ik zag een gemeentesecretaris en een waarnemend gemeentesecretaris.

Ik zag vier jaar dezelfde bodes! Ik zag dat anderen koffie dronken. Ik wilde thee. Dank daarvoor.

Ik zag een hoop ambtenaren op de publieke tribune

Ik zag minder publiek op de publieke tribune

Ik zag 1 interpellatiedebat.

Ik zag heel veel art 45 vragen

Ik zag nog meer art 41 vragen

Ik zag vooral schriftelijke vragen zonder gevolg.

Ik zag dat de antwoorden niet tot een vervolg leiden bij de vragensteller.

Ik vond dat jammer.

Ik hoorde mondelinge vragen.

Ik kan me er geen een van herinneren.

Ik denk dat dat aan mezelf ligt, maar helemaal zeker ben ik daar niet van.

Ik zag ook een nieuw reglement van orde voor de raadsvergadering.

Ik herschreef het immers zelf: zodoende zag ik er dus 2.

Ik zag ook 2 verordeningen voor de raadscommissies.

Ik zie sindsdien geen raadscarrousel meer.

Ik woonde er wel een paar bij.

Ik zag veel moties

Ik zag heel veel amendementen

Ik zag 2 raadsonderzoeken

Ik zag namelijk 1 Aagtenparkonderzoek, en 1 raadsenquête.

Ik zag zodoende twee 2 rapporten.

Ik schreef aan 1 daarvan mee.

Ik zag initiatiefvoorstellen. De meeste van mijn eigen fractie

Ik zag steunfractieleden

Ik zag partijafdeling vergaderingen

Ik zag rode jassen, rode sjaals, groene jassen, groene sjaals.

Ik zag een drumband, een VVD-er bij me aan de deur.

Hij vroeg mijn dochter, die de deur had geopend, of zij op hem zou stemmen.

Ik hoorde dat ze zei dat ze dat niet ging doen.

En ik zag mezelf terug op de Notubiz site.

Ik hoorde ook mijn eigen stem.

Voorzitter,

Ik maakte hier vreemd gedrag mee dat werd verklaard met de opmerking: ‘dit is politiek’.

Dat vond ik raar

Ik werd buiten dit huis uitgemaakt voor zakkenvuller

Dat vond ik ook raar.

Ik zag geen dikke enveloppen in de bus.

Ik zag wel een iPad en dat heeft heel wat papier gescheeld

Voorzitter,

Ik zag 3 fractiescheuringen; 2 daarvan bij de VVD

Ik zag soms dezelfde lege stoelen tijdens opeenvolgende raadsvergaderingen.

Ik zag het en ik snapte het niet.

Ik dacht: als je er niet bent kun je niet stemmen.

Ik dacht; als je er niet bent kun je niet zo veel

Ik zie dat de raad uit 9 fracties gaat bestaan.

Ik hoop voor onze opvolgers dat het er 9 blijven.

Ik hoop dus dat ze geen fractiescheuringen gaan zien.

Want, ook met 9 fracties gaan vergaderingen langer duren dan in de nu voorbije 4 jaar.

Ik geef het u te doen.

Voorzitter,

Ik zag gelukkig ook vaak de pers op de tribune.

Ik herken inmiddels drie journalisten.

Ik weet dat niet veel gemeentes zich nog mogen verheugen in parlementaire verslaglegging.

Ik ben blij dat Beverwijk die wel heeft.

Ik spreek toch ook mijn ergernis uit over de stukken in de krant over de PvdA

Ik weet dat andere partijen zich ook ergeren over stukken over hun partij.

Ik denk daarom dat het goed is zo.

Ik spreek mijn waardering uit voor het Noord-Hollands dagblad en voor Bart Vuijk.

Hij maakte zijn 7e gemeenteraadsverkiezingen mee.

Dat vind ik een prestatie.

Voorzitter,

Ik zag voorts een IJmondcommissie.

Ik zag daar nog veel meer raadsleden

Ik zag daar veel hang naar procedure.

Ik zag het gedrag dat wij van egeltjes geacht worden te kennen

Ik zag daar 3 stappen voorwaarts en 2 terug.

Ik zag soms ook 3 stappen voorwaarts en 4 stappen terug.

Ik weet niet goed wat daar nu van komen moet: ik hoop u wel.

Voorzitter,

Ik zag een fijne fractie

Ik zal de fractievergaderingen missen.

Voorzitter,

Ik zeg u allemaal gedag en tot ziens buiten dit gebouw

 

Erica van Dongen

Erica van Dongen

secretaris e-mail: jaapenerica@gmail.com

Meer over Erica van Dongen