23 april 2017

Aagtenpark mag open!

Donderdagavond, 20 april, werd de uitslag van het onderzoek naar mogelijk verkeerde inzet van staalslakken door de onderzoekscommissie aan de Gemeenteraad van Beverwijk aangeboden.
De uitslag was duidelijk en helder; er is geen extra gevaar door de stort van staalslakken i.p.v. grond op de belten. Zelfs was het nog iets beter omdat door “verklitting” (het gewicht maakt het compacter) er minder regenwater door de ondergrond naar de vervuiling zijpelt.

De PvdA is blij met deze uitslag. Ondanks dat onze fractie de onderzoeken van de Provincie en de Omgevingsdienst, die voor de stort al waren uitgevoerd en goedgekeurd, al als voldoende had ervaren hebben wij toch ingestemd met dit onderzoek om blijvende onrust in de gemeente weg te nemen.
Dat is met dit onderzoek toch zeker gelukt.

De commissie gaat het rapport nog tijdens een bewonersavond toelichten en dan mag het Aagtenpark, zeker wat de PvdA betreft, snel worden geopend.
Wat wij in 2007 via een referendum hebben gewild, namelijk een openbaar “struin”park en geen golfpark, kan dan in gebruik worden genomen.

Ik zou alle bewoners van Beverwijk al willen uitnodigen om eens een kijkje te gaan nemen; het is al een prachtig park met mooie weidse uitzichten en een blik op de fietswedstrijden die de fietsclub BRC Kennemerland regelmatig organiseert.