10 juni 2014

Raadsvergadering 4 juni 2014: kredietaanvraag Stationsgbied fase 1

Onderstaand de inbreng van Bayream Gezer (uitgesproken door Annet Gouma, daar Bayram de burgemeester, die ziek was, moest vervangen als voorzitter van de gemeenteraadsvergadering d.d. 4 juni 2014.

Voor ons ligt de kredietaanvraag voor de uitvoeringsfase 1 van de herinrichting 2e fase openbare ruimte Stationsgebied.

In de carrousel van 8 mei en de raadscommissie van 20 mei zijn er veel positieve dingen gezegd over het plan voor de herinrichting 2e fase openbare ruimte Stationsgebied. De herinrichting van het stationsgebied zal een kwaliteitsimpuls geven voor dit gebied. Daarmee zal een prachtige entree richting de Breestraat worden gerealiseerd. Een onderwerp dat alle fracties in de raad aanspreekt!
Door de uitvoeringsfase 1 van de herinrichting openbare ruimte stationsgebied aansluitend aan de werkzaamheden van de ondergrondse fietsenstalling te laten plaatsvinden, wordt de overlast voor dit gebied beperkt gehouden. En moet dit ook financiële voordelen opleveren, omdat dubbelwerk wordt voorkomen.

In de commissievergadering ging de discussie vooral over de wijze van de financiering van de uitvoeringsfase 1 van de herinrichting openbare ruimte stationsgebied.

De algemene reserve is door de verwachte meevallers, met name 1.7 miljoen euro uit het project Broekpolder, toereikend om dit plan te bekostigen, zonder dat de weerstandsratio onder druk komt te staan. En, inmiddels al 2 periodes eerder, was er op verzoek van de PvdA een kwaliteitsfonds ingesteld die, gevuld met de afroom- overschotten uit o.a. De Broekpolder, moest worden ingezet om ook de kwaliteit in andere delen van Beverwijk een extra impuls te geven.
Met dit besluit wordt het stationsgebied nu echt opgeknapt en krijgt het ook die extra impuls! Wij kunnen ons daarom vinden in het voorstel om de dekking uit de Algemene Reserve te halen.

Nog een kleine voetnoot: In de carrousel is dit onderwerp aan de orde geweest met ingebracht zienswijze. Ook een zienswijze van Stichting 16 april 1944 en later de Stichting Indiëmonument om het overleg over de invulling van een centraal monument weer nieuw leven in te blazen. Wij willen het college vragen om dit overleg weer op te starten, zeker nu het komende jaar de 70ste herdenking gaat worden.

Tot zover voor de eerste instantie.

De raad is unaniem akkoord met het opknappen van het Stationsplein; een ruime meerderheid is ook akkoord gegaan met de kredietverlening uit de Algemene Reserve.
Wethouder Van Weel heeft de toezegging gedaan om de burgemeester te vragen het overleg weer op te starten met betrekking tot een centraal monument op het Stationsplein.