12 maart 2014 | Buurtcentrum Prinsenhof

Discussieavond decentralisatie Zorg

Hoe zal de decentralisatie gezondheidszorg gaan plaatsvinden in Beverwijk.
Een gesprek met de aanwezigen over dit onderwerp:
Ton van Groeningen (2de op de PvdA lijst) zal een korte inleiding houden.
Cees Hamers zal deze avond leiden