18 maart 2015, om 21:00

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN

Stem op 18 maart en maak Nederland sterker en socialer.

Het verkiezingsprogramma kunt u vinden op de website van de PvdA Noord Holland. roos
Hieronder het voorwoord:

Voorwoord Diederik Samsom Tjeerd Talsma

Op woensdag 18 maart 2015 kiezen we de toekomst van de provincie en bepaalt u tegelijk de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee de toekomst van Nederland. In dit programma vindt u de wensen, ambities en idealen van onze partij voor Noord-Holland. Ook in uw provincie kunnen we namelijk het verschil maken: we stimuleren de regionale economie voor meer banen. Onderwijs en bedrijven brengen we samen om de jongeren op te leiden voor beroepen waar in die regio behoefte aan is. We investeren in openbaar vervoer zodat de bereikbaarheid van bedrijven en woongebieden beter wordt. Samen werken we aan een duurzame energievoorziening, die zorgt voor economische groei, meer banen en duurzame vooruitgang.

De afgelopen jaren waren voor veel mensen onzeker. In een moeilijke periode hebben wij de verantwoordelijk genomen om zo sociaal mogelijk te hervormen. Nu Nederland uit het dal klimt zijn we optimistisch over de jaren die voor ons liggen. Er is namelijk veel tot stand gebracht om trots op te zijn. De werkloosheid neemt af, de koopkracht stijgt. De Nederlandse economie behoort weer tot de sterkste van Europa en de huizenmarkt komt na de hervorming nu weer op gang. Maar we kunnen pas tevreden achterover leunen als ook u merkt dat het beter gaat. De groei is nog te kwetsbaar en de werkloosheid is nog altijd te hoog. Teveel mensen staan zonder perspectief aan de kant. Het is daarom nu zaak dat we koers blijven houden op weg naar een eerlijkere arbeidsmarkt, goede zorg en een sterkere economie. Koers blijven houden op weg naar een land waarin we omkijken naar elkaar en we eerlijk en rechtvaardig met elkaar omgaan. Een land waarin we delen als het goed gaat én als het minder gaat, en waar we elkaar niet laten vallen. Daarom gaan deze verkiezingen niet alleen over Noord-Holland, ze gaan óók over de stabiliteit van Nederland. Een sterke PvdA in de Eerste Kamer is daarvoor noodzakelijk.

Ons werk is nog lang niet af. Al die veranderingen om het beter te laten gaan vragen nu om de bevlogen inzet van mensen met idealen, ideeën en ervaring. Vragen om de inzet van PvdA’ers om uw provincie en onze Eerste Kamer sterker en socialer te maken.
Op woensdag 18 maart 2015 heeft u het voor het zeggen. De PvdA heeft uw steun hard nodig.

Stemmen
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de stemming op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan in elk stembureau binnen de gemeente gestemd worden. Met een kiezerspas kunnen kiesgerechtigden stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden, dat is bij een provinciale statenverkiezing de gehele provincie.
Een kiezerspas moet u aanvragen bij de gemeente.
Kijk op de site van gemeente Beverwijk hoe u dit moet doen.
U kunt ook een huisgenoot/bekende/buren machtigen voor u te stemmen. Denk er wel om dat u uw identiteitsbewijs mee moet geven, zodat de gemachtigde voor u kan stemmen.