5 november 2015, om 23:00 | Stadskantoor Beverwijk

Raadsvergadering Beverwijk

Belangrijkste punten:
– programmabegroting 2016
– meerjarenraming 2016-2019