26 maart 2014, om 19:00 | Stadskantoor Beverwijk

Raadsvergadering 26 maart

Raadsvergadering waarin de geloofsbrieven voor de nieuwe kandidaten worden onderzocht en goedgekeurd.

Tevens de Raad waarop de Raadsleden, die niet herkozen zijn of niet herkiesbaar waren, afscheid zullen nemen.

Voor de PvdA zijn dat:

na vele dienstjaren:

Cees Bodewes
Kees Duin
Ton van Groeningen
Roderick Wayers

Hierbij vast aan deze vier heren een bedankje voor hun grote inzet.