18 januari 2014

PvdA Beverwijk opent winkel in Breestraat

Zaterdag 18 januari om 14 uur opent de PvdA Beverwijk de PvdA-winkel op de Breestraat, recht tegenover de oversteekplaats naar De Beverhof. Hier zullen wij ons verkiezingsprogramma “PvdA Lokaal: Sterk en Sociaal” presenteren. De PvdA heeft voor deze dag gekozen als start van onze activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Vanuit de winkel zullen wij activiteiten ontwikkelen en de Breestraat van tijd tot tijd rood laten kleuren. Wij zullen via onze website Beverwijk.pvda.nl en twitteraccount @PvdAbeverwijk aandacht schenken aan onze activiteiten en ook over actuele ontwikkelingen in Beverwijk en de regio onze standpunten naar voren brengen.

De nieuwe kandidaten, alsmede een bestuursvertegenwoordiging, zullen aanwezig zijn om na de presentatie van het verkiezingsprogramma door lijsttrekker Jaqueline Dorenbos-de Hen door te kunnen praten met geïnteresseerde aanwezigen. Elk nieuw te kiezen fractielid heeft namelijk een interessant, eigen, verhaal. Het verkiezingsprogramma is dan ook een samenvoeging van brede kennis en kunde die in onze lokale afdeling beschikbaar is.

De komende weken zal de winkel op woensdag, donderdagavond en zaterdag geopend zijn. Iedereen is welkom om mee te komen praten over onze ideeën, maar ook om eigen ideeën met ons te bespreken. Wij staan open voor suggesties, zodat we de standpunten uit het verkiezingsprogramma nog verder kunnen verfijnen. Het is voor ons niet een statisch stuk tekst. De PvdA lokaal blijft een partij die met de samenleving in gesprek blijft om haar ideeën en standpunten continu te ijken en herijken. Niet alleen in verkiezingstijd, maar ook daarbuiten. Velen hebben de weg naar onze fractie al gevonden, nu staan de deuren op de Breestraat voor een ieder open.