2 januari 2015, om 22:00 | Café Lokaal, Verherentstraat 6, Heemskerk.

Nieuwjaarsreceptie

Gezamenlijk met Heemskerk en Velsen Nieuwjaarsreceptie in Heemskerk.

Spreekster: Femke van Drooge.

Onderwerp: Politiek van Waarde.
Femke van Drooge zal ons informeren over de achtergrond en de redenen om tot dit rapport te komen. Een korte samenvatting van de aanbevelingen en hopelijk enige handvatten voor de lokale en regionale vertaling van de aanbevelingen.