17 mei 2017, om 22:30 | Buurtcentrum De Prinsenhof Beverwijk

Ledenvergadering

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018.
In een dialoogvorm zal gesproken over inhoudelijke punten voor dit verkiezingsprogramma.
Aan de orde komen in ieder geval: wonen, werken, welzijn, gezondheid en armoedebestrijding.