26 november 2014, om 22:00

LEDENVERGADERING PVDA BEVERWIJK/WIJK AAN ZEE

ledenvergadering in Wijkcentrum De Prinsenhof, Beatrixlaan 2, 1947 HS Beverwijk

DOOR ZIEKTE VAN DE INLEIDER KAN DEZE VERGADERING GEEN DOORGANG VINDEN.
ONDERWERP KOMT OP EEN LATER TIJDSTIP TERUG.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Decentralisaties van de zorg. Het bestuur kreeg het verzoek om in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting een avond te organiseren over de decentralisatie van de zorg.
Er wordt gesproken over: Wat betekent het voor de mensen in Beverwijk de decentralisatie? Wat merken jullie er zelf van, welke problemen denken jullie na
1 januari 2015 makkelijker te kunnen oplossen? Waar maken werkers in het sociale domein zich zorgen over? Waar maakt de wethouder zich druk om? en Welke PvdA leden zouden willen bijdragen aan het Van Waarde Observatorium via een interview, blog of een werkvloer-sessie?
3. Actuele politiek
4. Rondvraag en sluitng.