22 juni 2016, om 22:00

Ledenvergadering afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee

Ledenvergadering in Buurtcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, 1947 HS Beverwijk

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bestuurlijke zaken
4. Regionale zaken PvdA, samenwerking IJmondiaal en in Kennemerland
5. Actuele zaken gemeentepolitiek Beverwijk.
6. Rondvraag