29 mei 2016

Afdelingsvergadering Heemskerk : Gezondheid in de buurt

Themabijeenkomst Zorg in de Buurt
13 juni 2016, 20.00 uur.
Spreker:Otwin van Dijk, lid PvdA-fractie in de Tweede Kamer

Accommodatie: wordt nog bekend gemaakt.

pvda heemskerk