Hennie Vreugdenhil, Raadslid

PvdA Beverwijk, Sterk en Sociaal, begroting 2017

door Hennie Vreugdenhil, Raadslid op 24 oktober 2016

Ook in 2017 staat de PvdA in Beverwijk voor degelijk financieel beleid. Niet alleen door deelname aan de coalitie, maar ook door de eerstverantwoordelijke voor dat beleid te leveren: de wethouder financiën. Het College is er in geslaagd voor 2017 een sluitende begroting te presenteren. Daarin valt op dat het College voorstelt de (OZB) Ontroerennde-Zaak

lees verder »

Bijdrage van Hennie Vreugdenhil over de Veiligheidrapportage in de Raadscommissie van 13 oktober 2016

door Hennie Vreugdenhil, Raadslid op 15 oktober 2016

Daar Hennie Vreugdenhil niet aanwezig was, is de bijdrage voorgelezen door Annet Gouma. Op de site van gemeente Beverwijk, staat de Volledige Veiligheidsrapportage met alle cijfers. Twee keer per jaar wordt er een Veiligheidsrapportage gemaakt. De PvdA is de burgemeester bijzonder erkentelijk voor de nieuwste veiligheidsrapportage.We zijn dit traject met de burgemeester 2 jaar geleden

lees verder »

Bijdrage Hennie Vreugdenhil, betreffende aanpassing verordening op de privacy van afzenders in de Raadscommissie van 13 oktober 2016

door Hennie Vreugdenhil, Raadslid op 15 oktober 2016

Onderstaand de bijdrage van Hennie Vreugdenhil, maar omdat hij er niet was, gelezen door Annet Gouma. De concept verordening staat volledig op de site van de Gemeente Beverwijk. In de e.v. gemeenteraadsvergadering staat het punt op de agenda en zal dan met de aanpassingen van de commissie worden aangenomen. De fractie van de PvdA heeft

lees verder »

Centrumplan Beverwijk: besproken en goedgekeurd in Raadsvergadering 29 september 2016

door Hennie Vreugdenhil, Raadslid op 30 september 2016

Hieronder de bijdrage van PvdA fractielid Hennie Vreugdenhil, Op 28 januari van dit jaar was de eerste raadsvergadering van dit kalenderjaar. En dat niet alleen. Het was een zeer belangrijke raadsvergadering ….. we namen afscheid van de heer Koster! Het lijkt op de een of andere manier helemaal niet zo lang geleden. Maar goed, natuurlijk,

lees verder »

Initiatiefvoorstel Hennie Vreugdenhil is aangenomen

door Hennie Vreugdenhil, Raadslid op 29 mei 2015

De gemeenteraad heeft op donderdag 28 mei het initiatiefvoorstel van Hennie Vreugdehil aangenomen, waardoor het college op bepaalde plekken in Beverwijk een verbod tot het afsteken van vuurwerk kan afkondigen. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan nu worden aangepast. De plaatsen waar aan gedacht wordt zijn: bijv. bij het ziekenhuis, verzorgingshuizen en de kinderboerderij.

lees verder »

Initiatiefvoorstel: Aanwijzen van plaatsen waar afsteken vuurwerk verboden is

door Hennie Vreugdenhil, Raadslid op 5 maart 2015

Inleiding Met dit voorstel wordt in de Algemeen Plaatselijke Verordening (hierna: APV) een mogelijkheid gecreëerd om plaatsen aan te wijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. De Beverwijkse APV kent daar nu geen grondslag voor. Motivering voorgesteld besluit Het afsteken van vuurwerk is een traditie, ook in Beverwijk. De meeste mensen genieten van siervuurwerk als

lees verder »

Vragen aan het College Beverwijk over het aanpassen verkoop- en afsteektijden vuurwerk eindejaar 2014

door Hennie Vreugdenhil, Raadslid op 20 oktober 2014

Vragen ingediend 8 oktober 2014. Geacht College, Al jaren wordt geklaagd over de overlast die het afsteken van vuurwerk geeft. Ook de fractie van de PvdA is hierover benaderd met de vraag of hier niet iets aan te doen is. Veel inwoners ervaren vuurwerk als een enorme overlast en durven in sommige gevallen de straat

lees verder »